AWAITING TRANSLATION
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
Ynglŷn â CGM Gwenynwyr sy’n frwdfrydig i ddysgu am Wenyn Mêl ac i ddatblygu technegau a sgiliau i gynnal rhywogaeth leol y Wenynen Fêl Ddu (Apis mellifera mellifera). Ynys Môn a’r cyffiniau Mae CGM yn gwasanaethu Ynys Môn a thua 20 milltir o’r tir mawr sy’n ffinio Eryri, gan gynnwys Bangor a Chaernarfon. Blwyddyn nodweddiadol CGM Ionawr. Y prif orchwyl yw dosbarthu triniaethau i wenyn er mwyn cadw heintiau dan reolaeth, yn enwedig felly gwiddonyn Varroa, sef y bygythiad cyfoes mwyaf i’r Wenynen Fêl. Chwefror – Mai cynnar. Bydd aelodau’r gymdeithas yn cyfarfod am saith yr hwyr ar ddydd Mercher cyntaf pob mis yn Neuadd y Gymuned Rhosmeirch ar gyfer darlithoedd a sgyrsiau. Dyma’r adeg y cawn sesiynau gwybodaeth sy’n rhagflaenu’r sesiynau ymarferol yng Ngwenynfa Hyfforddi’r gymdeithas. Ddiwedd y gaeaf yw’r adeg hefyd i archwilio’n gwenyn a’u paratoi er mwyn iddynt allu ffynnu yn ystod yr haf. Canol Mai – Awst. Gofynion y gwenyn a datblygu’r heidiau yw blaenoriaethau’r gwenynwyr yr adeg hon, felly bydd pawb yn brysur yn gwneud hynny. Dyma’r adeg hefyd y bydd Dechreuwyr yn derbyn eu gwenyn niwclews ac yn dechrau gofalu am eu cychod llawn gwenyn eu hunain. Yn achlysurol yn yr adeg hon bydd galw i rheoli a thrin gwenyn bydd wedi heidio o’r gwyllt ac o wenynfeydd eraill. Medi. Fel arfer adeg prosesu mêl a pharatoi’r gwenyn at y gaeaf. Hydref. Cyfle eto i gyd-gyfarfod yn Rhosmeirch i gael sgwrs neu i wrando ar gyflwyniad. Tachwedd. Ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  Rhagfyr. Cinio Nadolig
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Anglesey Beekeepers Association
Hafan Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Ymuno â CGM Ymuno â CGM Gwenyn Trafferthus Gwenyn Trafferthus Gwybodaeth Gwenyna Gwybodaeth Gwenyna ENGLISH