Cyfarwyddiadau i’n man cyfarfod yn Neuadd

Gymuned Rhosmeirch

Wrth adael yr A55 ar gyffordd 6 dilynwch yr A5114 am ganol tref Llangefni. Dilynwch y system unffordd tuag at y B5110, Heol Benllech. Ychydig ar ôl gadael canol y dref trowch i’r chwith i’r A5111 tuag at Rhosmeirch (Fe welwch hefyd arwydd am Oriel Ynys Môn, pasiwch yr Oriel ar eich ochr dde.) Ar ôl tua milltir ewch drwy bentref Rhosmeirch (cod post LL77 7SX) wedyn wrth adael y pentref trowch i’r dde o flaen y ciosg ffôn sydd hefyd ar ochr dde y ffordd fawr. Mae Neuadd Gymuned Rhosmeirch tua chwarter milltir i lawr y lôn wledig ar eich ochr dde.
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
Map i Neuadd Gymuned  Rhosmeirch
Yn ôl i’r cyfarwyddiadau
ABKA Training Apiary
Anglesey Beekeepers Association
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna Hafan Hafan ENGLISH

Cysylltiadau

Ysgrifennyd CGM  John Bowles Tel : 01286 675833        07449 021219 e-bost:; secretaryabka@gmail.com Ysgrifenydd Aelodaeth CGM Kerry Cox Tel:  07446 953557 e-bost: membershipsecretaryabka@gmail.com Swyddog Hyfforddi CGM Jenny Shaw Tel: 01248 430811 e-bost: jennyshaw340@btinternet.com Arolygwr Tymhorol Gwenyn FERA Jonathan Garratt Tel: 07775 119479 e-bost: jonathan.garratt@fera.gsi.gov.uk Swyddog Cysylltu Spray CGM Wally Shaw Tel: 01248 430811 Gwefeistr CGM Jim Allen e-bost: webmasterabka@gmail.com Golygydd Cymraeg  Malcolm Williams e-bost: