Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM

Oriel

Pethau rydym yn eu gweld a’u gwneud

Rhes Uchaf 1 Gweithwyr yn tacluso gwêr o’r cwch. 2 Brenhines (heb ei marcio) yn dodwy gyda’i gweinyddion. 3 Gwenyn maeth yn rhoi gofal i’r mag. 4 Gwenyn casglu yn dychwelyd â phaill 5 Neithder a storfa fêl wedi’i gapio. 6 Gwenyn casglu yn dychwelyd i fynedfa’r cwch. 7 Haid yn hongian mewn coeden afalau. 8 Wyau a phaill yn y nyth mag.
Trydedd Res 1 Gwenynfa gyda gormod o ddŵr. 2 Pwpa gwenyn gormes gyda gwiddonod Varroa arnynt 3 Gweithwyr yn profi egwyddor ‘gwagle’r gwenyn’ 4 Difrod i onnen ar ôl storm yn datgelu haid gwyllt. 5 Crwybr mag o’r goeden difrodedig. 6 Crwybr wedi’i gasglu o’r goeden. 7 Wally Shaw OBE a Jenny Shaw, Swyddog Hyfforddi CGC 8 Jenny a Wally yn eu dillad arferol.
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
1 Gweithwyr yn glanhau mêl o grwybr wedi’i hollti. 2 Wyau (tua diwrnod neu ddau oed) 3 Pwpa yn tyfu. 4 Celloedd Brenhines Argyfwng. 5 Celloedd Brenhines Argyfwng. 6 Bwrdd Snelgrove gyda’i ddrws uchaf yn agored a’r drws isaf ynghau. 7 Cwch wedi ei rannu gan fwrdd Snelgrove (lliw melyn) 8 Gwenynfa yn cynnwys dau gwch wedi’u rhannu gan fyrddau Snelgrove.
Anglesey Beekeepers Association
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Hafan Hafan ENGLISH At     Oriel 2 Gwybodaeth  Gwenyna
Ail Res