Ffurfiwyd ym 1925 ac erbyn hyn bydd tua 100 o aelodau  yn cyfarfod bob mis yn ystod y gaeaf. Byddwn wastad yn croesawu ymwelwyr ac aelodau newydd. Mae CGM yn aelod o Cymdeithas Gwenynwyr Cymru Mae gennym adran hyfforddi ddiwyd sy’n cynnal cyrsiau i ddechreuwyr ac i’r sawl sydd am wella’i sgiliau. Gan ein bod yn ffafrio y wenynen sydd wedi esblygu yn lleol, sef y Wenynen Fêl Ddu (Apis mellifera mellifera), rydym yn  annog pobl i beido â chyflwyno gwenyn mêl estron o hinsoddau mwynach, nad ydynt yn addas ar gyfer hinsawdd yr ardal.
Foragers reurning with pollen
Hafan

Croeso

Cwmni cyfeillgar, anffurfiol ydyn ni, a’n nod  yw

datblygu’r grefft o gadw gwenyn yng Ngogledd

Orllewin Cymru, mewn amgylchedd digon heriol o

bryd i’w gilydd.

Cymdeithas Gwenynwyr Môn
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
Anglesey Beekeepers Association
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau
ENGLISH