© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
Gwenyn Trafferthus Bydd pobl yn cysylltu yn aml â wenynwyr Môn ynghylch pryfaid hedegog, yn enwedig yn y gwanwyn a’r haf. Yn amlach na dim gwenyn mêl, gwenyn meirch a chacwn yw’r pryfaid sy’n codi pryder. Cacwn Yn aml iawn bydd Cacwn yn cael eu camgymryd am wenyn mêl. Mae cacwn yn fwy o faint, yn fwy crwn ac yn fwy blewog na gwenyn mêl, ac yn aml bydd streipiau lliwgar o gwmpas diwedd cynffonau cacwn. Bydd Cacwn yn nythu mewn bocsus nythu adar neu o dan ddec pren mewn gerddi neu mewn tomennydd tail. Argymhellion: Os yn bosib rhowch lonydd iddynt, anaml iawn y bydd Cacynen yn pigo. Maent yn beillwyr tra phwysig ac o dan fygythiad o ddifodiant. Ymddiredolaeth Gwarchod Cacwn Ni fydd gwenynwyr yn casglu nac yn symud cacwn. Y Wenynen Unigol Oes gwenyn bychain yn mynd i mewn ac allan i wal neu dwll bach yn y llawr? Ydyn nhw bron yn ddu drostynt ond bod lliw cochfrown ar eu penolau? Gwenyn unigol yw’r rhain. Maent yn ddiniwed ac fel arfer yn byw ar eu pennau eu hunain. Does dim diddordeb ganddynt ynoch chi a’r peth gorau i’w wneud yw gadael llonydd iddynt. Ni fydd gwenynwyr yn casglu nac yn symud Gwenyn Unigol Gwenyn Meirch. Ydyn nhw’n llyfn gyda streipiau melyn a du? Ydyn nhw yn nho y tŷ? Ydyn nhw n’ôl ac ymlaen i nyth crwn o bapur? Oes yna nyth mewn sied neu yn y ddaear? Ydyn nhw’n gwneud sŵn ‘buss’ main? Ydyn nhw o gwmpas pethau melys? Os felly, mae’n debygol mai gwenyn meirch yw’r rhain. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan BWARS neu cysylltwch â’r cyngor lleol. Ni fydd gwenynwyr yn casglu nac yn symud Gwenyn Meirch.
Cacwn Coch
Ydyn nhw’n fawr ac yn gwneud sŵn 'byss' uchel? Ydyn nhw’n ddu a brown gyda mymryn
bach o oren? Yndyn nhw’n byw mewn tô neu sied? Oes ganddyn nhw gynffon gromlin
gweddol fawr? Cacwn Coch (Hornet) yw’r rhain. Am fwy o wybodaeth ewch i BWARS   
Cysylltwch â swyddog heintiau y cyngor lleol.
Ni fydd gwenynwyr yn ymyrryd â, casglu na symud Cacwn Coch Gwenyn Mêl Mae gwenyn mêl yn fach ac yn amrywio mewn lliw o frown euraid i ddu. Os ydych yn amau bod gwenyn mêl yn nythu mewn rhan o’ch adeilad e.e. mewn hen simdde neu tu cefn i’r bondo bydd fawr ddim y gallwn ei wneud i fod o gymorth. Os oes ganddoch wenyn mêl yn strwythur eich cartref cliciwch yma Os nad yw’r haid wedi mynd i mewn i dwll neu wagle eto (gweler y llun) yna mae’n siŵr y gall wenynwr dal heidiau ei chasglu. Os yw hyn yn effeithio arnoch yna cysylltwch ag ysgrifennydd CGM ar 0744 9021219 neu 01286 675833. Bydd yr ysgrifennydd yn medru rhoi cyngor ac efallai cysylltu a’r gwenynwr dal heidau os yn briodol.
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Anglesey Beekeepers Association
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Rhaglen 2019 Rhaglen 2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Ymuno  â CGMJ Ymuno  â CGMJ Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna Hafan Hafan ENGLISH