Yn ôl i’r Cyflwyniad

Hyfforddiant

Mae gan CGM ymrwymiad cryf iawn tuag at hyfforddiant ac fe fydd aelodau mwyaf profiadol y gymdeithas yn teithio ledled Cymru i wneud hynny

Cyflwyniad

Darparwn hyfforddiant i wenynwyr newydd. Dros ddau dymor byddwn yn darparu arweiniad a chefnogaeth lawn i wenynwyr newydd sy’n berchen gwenyn. Yn ogystal â chyfleu’r wybodaeth angenrheidiol, byddwn yn treulio amser sylweddol yn ein gwenynfa hyfforddi er mwyn i hyfforddeion gael profiad ymarferol o drin a thrafod gwenyn ac offer gwenya. Cyflwynir pob gwenynwr newydd i fentor, fydd yn ei gefnogi wrth y cwch ac ar ben arall ffôn. Mae’r cynllun hyfforddi llawn yn para dau dymor ac yn cynnwys y cyrsiau Dechreuwyr a Gwella (Uwch). Os nad oes gennych unrhyw brofiad blaenorol, yna mae’r Sesiwn Gyflwyno – rhad ac am ddim – yn fodd i chi ystyried a phenderfynu ymuno â’r cwrs a mentro cadw gwenyn. Mae’n anodd gwybod pa mor gyfforddus a hapus y byddwch yn cadw gwenyn nes i chi wisgo’r siwt wenyna a phrofi nifer helaeth o wenyn yn hedfan o’ch cwmpas. Felly, gadewch i CGM eich helpu chi i wneud eich penderfyniad.

Y Flwyddyn Hyfforddi

Nid yw gwenyn yn weithgar yn ystod y gaeaf ond

maen nhw’n cyffroi pan ddaw’r gwanwyn.

Er mwyn i wenynwyr newydd fwrw iddi tra bod y

wybodaeth a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth yn

dal yn ffres, bydd sesiynau hyfforddi yn cychwyn ym

mis Chwefror a Mawrth. Yna cynhelir sesiynau

ymarferol o fis Ebrill ymlaen, gan ddilyn rhod natur

hyd at mis Medi. Patrymau natur, y tywydd ac, wrth

gwrs, ymddygiad y gwenyn bydd yn rheoli pryd yn

union y cynhelir y sesiynau ymarferol yn y wenynfa.

Sesiwn brofi ‘Dewch i Gyfarfod â’r Gwenyn’ Sesiwn brofi ‘Dewch i Gyfarfod â’r Gwenyn’ Cwrs Dechreuwyr Cwrs Dechreuwyr
 Cwrs Gwellhawyr
© Copyright of Anglesey Beekeepers Associations 2019 © hawlfraint Cymdeithas Gwenynwyr Môn 2019
  Established 1925
Calendr Hyfforddi CGM Calendr Hyfforddi CGM
Anglesey Beekeepers Association
Cymdeithas Gwenynwyr Môn
Ynglŷn â CGM Ynglŷn â CGM Hyfforddiant Hyfforddiant Digwyddiadau  2019 Digwyddiadau  2019 Oriel Oriel Cysylltiadau Cysylltiadau Gwenyn  Trafferthus Gwenyn  Trafferthus Ymuno  â CGM Ymuno  â CGM Gwybodaeth  Gwenyna Gwybodaeth  Gwenyna ENGLISH Diddordeb Mewn Cadw Gwenyn? Diddordeb Mewn Cadw Gwenyn? Hafan Hafan